Croeso

Dyma'r lle i ddarganfod lleoedd i aros,

ymweld ac ail-danwydd

yn ystod eich antur cerdded yn Eryri

Cartref

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pam wefan arall?
Cwestiwn da ...

Mae www.snowdoniaslatetrail.org yn canolbwyntio ar logisteg dilyn Llwybr Llechi Eryri ac mae'n cael ei weithredu gan Ymddiriedolaeth Llwybr Llechi Eryri.

Nid yw'r wefan hon yn eiddo i Ymddiriedolaeth Llwybr Llechi Eryri ond bydd yn eich helpu i ddod o hyd i le i aros. Bydd angen i chi ail-danseilio a cherdded yn waith sychedig, felly rydym hefyd yn dangos lleoedd y gallwch ddod o hyd i luniaeth ar hyd y Llwybr.

overview basemapMae'r llwybr llwybr wedi'i orfodi i ryw raddau oherwydd argaeledd llety. Yma, rydym yn cynnwys gwybodaeth am gyfleusterau ar hyd y llwybr ond efallai y bydd dilynwyr y Llwybr yn gallu trafod trefniadau teithio gyda pherchnogion llety. Nid ydym wedi samplu'r cyfleusterau hyn felly ni chymerwch unrhyw gyfrifoldeb am safon eich arhosiad!

Rydym yn awgrymu eich bod yn edrych ar Trip Advisor a gwneud eich barn chi eich hun. Mae nifer o'r cyfleusterau wedi'u lleoli oddi ar y Llwybr ond bydd defnydd barnus o fap yr AO a llwybrau troed eraill yn mynd â chi yn ôl ar y trywydd iawn. Mae'r rhestr hon yn cynnwys cyfleoedd llety ar hyd y Llwybr, gan roi'r cyfle i chi deilwra'r daith gerdded i gyd-fynd â'r amser sydd ar gael.

Peidiwch ag anghofio y bydd app symudol Apple yn dangos eich sefyllfa bresennol ar y map llwybr. Bydd yr app Android ar gael cyn bo hir.
Cofiwch fod y ffonau symudol yn anghyson yn Eryri, felly archebu ymlaen llaw.
Defnyddir logo Llwybr Llechi Eryri gyda'r caniatâd ar Ymddiriedolaeth Llwybr Llechi Eryri.

© 2018-19 Creativity Jones Design • All Rights Reserved. Cynlluniwyd gan • Designed by Creativity Jones.

Iaith • Language