Croeso

Dyma'r lle i ddarganfod lleoedd i aros,

ymweld ac ail-danwydd

yn ystod eich antur cerdded yn Eryri

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bangor i Fethesda

Lluniaeth

Bethesda

Caffi Coed y Brenin am bryd hanner dydd.

2 Victoria Place, 
Bethesda, 
LL57 3AG
Tel: 01248 602 550
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Llety

Bangor

Mae gan Fangor gymysgedd o fathau o lety, gan gynnwys llety sy'n eiddo i'r brifysgol, gwestai, a Hostel Ieuenctid.

Germor Gwely a Brecwast, Maes Isalaw, Bangor LL57 1DL
Tel: 01248 364386
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.germor.co.uk

Gwesty Adelpha, Ffordd Garth, LL57 2RT
Tel: 01248 353030
Wefan: www.adelpha.co.uk

The Management Centre, Bangor Business School, College Road, LL57 2DG
Tel: 01248 365900
Wefan: www.bangor.ac.uk/management_centre
Llety y brifysgol

Nid yw Bethesda yn brolio llawer o gyfleoedd llety

Drws Y Nant Gwely a Brecwast, 7 Penrhyn Terrace, Bethesda, LL57 3NB.
Tel: 01248 600307. Mob: 07767 294549
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gwely a Brecwast ar yr A5 brysur , tua`r gogledd o`r stryd fawr. 

Joys of Life, Coed-Y-Park, LL57 4YW, 
Tel: 01248 602122. Mob: 07966 962664
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.thejoysoflife.co.uk
Gwely a Brecwast neu lety hunanarlwyo sydd heb fod yn bell o'r llwybr ond tua milltir ymhellach na Bethesda.

Caban Cysgu, Ffordd Gerlan, Gerlan, Bethesda, LL57 3TL
Tel: 01248 605573  Mob: 07464 676753
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.cabancysgu-gerlan.co.uk
Llety byncws gydag ystafell sychu, ac ati, tua hanner milltir o ganol y pentref

Tyddyn Du Bunkhouse, Gerlan, LL57 3UB
Tel: 01248 600670  Mob: 07789 550537
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.bunkhouse-tyddyndu.co.uk
Hefyd yn Gerlan

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bethesda i Lanberis

Lluniaeth

Lodge DinorwigGweler isod

Llety

Mynydd Llandegai

Gors yr Eira
Llwybyr Main, Mynydd Llandygai, LL57 4FF
Tel: 01248 601353 Mob: 07887 394511
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gorsyreira.co.uk
Lle deniadol i aros os yw'n cyd-fynd â'ch amserlen estynedig

Dinorwig

Lodge Dinorwig, Dinorwig, LL55 3EY
Tel: 01286 87163
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.lodge-dinorwig.co.uk
Sefydliad a agorwyd yn ddiweddar yn hen ysgol ychwarel, gan ddarparu cyfleusterau caffi a byncws. Yn ddelfrydol ar gyfer eich noson gyntaf, yn dibynnu ar eich taithlen lawn

Mae gan Llanberis  lawer o westai:

Llanberis Lodges, High Street, Llanberis, LL55 4EN 
Tel: 01286 871 617
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.llanberislodges.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Glyn Afon Guest House, 72 High Street, Llanberis,  LL55 4HA
Telephone: 01286 872528
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: llanberisbedandbreakfast.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Gallt-y-Glyn Byncws a Gwely a BrecwastLlanberis, LL55 4EL, 
Tel: 01286 870370
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: www.galltyglyn.com
Tua 1km o Lanberis. 

Pete's Eats Bunkhouse, 40 High Street, Llanberis .LL55 4EU
Tel: 01286 870 117
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.petes-eats.co.uk

Hostel Ieuenctid Llanberis, Llwyn Celyn, LL55 4SR
Tel: 0845 371 9645

Gwersyll Llwyn Celyn BachLlanberis. LL55 4SR
Tel: 01286 870923
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.campinginllanberis.com
Tua 1km o'r pentref

Neu edrychwch ar  http://www.llanberis.org/Where-to-Stay.html

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Llanberis i Waunfawr

Lluniaeth

Caffi Blas y Waun am bryd canol dyd
Antur Waunfawr, 
Bryn Pistyll,  
LL55 4BJ
Tel: 01286 650 721
Website: www.anturwaunfawr.cymru

Llety

Nid oes gan Waunfawr lawer o gyfleoedd llety ond gwelwch Antur Waunfawr uchod sy'n datblygu byngalo gwyliau hygyrch.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Waunfawr i Nantlle

Lluniaeth

Waunfawr

Caffi Blas y Waun
Antur Waunfawr
Bryn Pistyll
LL55 5BJ
Tel: 01286 650721
Wefan: www.anturwaunfawr.cymru

Y Fron

Caffi Canolfan Y Fron
Mae'r hen ysgol yn Y Fron wedi ei throi'n ganolfan gymunedol  yn cynnwys caffi a fydd yn gweithredu yn  ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. Hefyd, mae yna siop fach yn gwerthu bwyd a phethau hanfodol.
Tel: 01286 880882
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Llety

Nid oes llety G & B yn Nantlle ar gael yn rhwydd, ond mae nifer o sefydliadau B & B ym Meddgelert wedi hysbysu y byddent yn codi cerddwyr o Nantlle. Byddai hyn yn caniatáu aros dwy noson yn yr un lle. Gweler adran llety Beddgelert am enghreifftiau o sefydliadau o'r fath.

Waunfawr

Gwersyll Tyn-yr-OnnenWaunfawr, LL55 4AX
Tel: 01286 650281
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tua 1km o'r llwyb

Gwersyll Snowdonia Parc, Waunfawr, LL55 4AQ, UK
Tel: 01286 650409
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.snowdonia-park.co.uk
Mae gwersyll wedi'i lleoli ochr yn ochr â'r dafarn a micro-bragdy sy'n darparu bwydlen bwyd cynhwysfawr

Y Fron

Mae brosiect cymunedol wedi droi'r hen ysgol yng nghanol y pentref i funcws moethus.
Mae gan y Ganolfan gegin sydd newydd ei chyfarparu a hefyd gaffi sydd yn gweithredu yn ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. 
Mae Y Fron mewn sefyllfa berffaith i fyrhau'r diwrnod hwn a gwneud hyd resymol y diwrnod wedyn.
Tel: 01286 880882
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nantlle

Trigonos Centre, Plas Bala Deulyn, Nantlle LL54 6BW
Tel: 01286 882388
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.trigonos.org
Gwely a Brecwast ger y llyn

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nantlle i Ryd Ddu

Lluniaeth

Gweler Cwellyn Arms a Tŷ Mawr isod

Llety

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae'r lleoliad hwn yn byrhau'r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Drws y Coed

Drws y Coed

The Little House Wales
Drws Y Coed, 
LL54 6BT
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: @littlehousewales

Tŷ gwyliau newydd wedi'i ailwampio yng Nyffryn Nantlle . Yn barod i'w rentu yn gynnar yn 2018 a sylfaen bosibl o le y gallai grŵp gerdded y Llwybr.

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o'r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Tŷ Mawr B&B and Tea Room LL54 6TL, 
Tel 01766 890837:
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan www.snowdonaccommodation.co.uk
Yng nghanol Rhyd Ddu efo tair ystafell ddwbl

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Rhyd Ddu i Feddgelert

Mae gan Beddgelert lawer o westai:

Plas Gwyn, Beddgelert, LL55 4UY. 
Tel: 01766 890 215
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.plas-gwyn.com
Yng nghanol y pentref. Ar adeg ysgrifennu, dywedodd y perchnogion y byddent yn hapus i godi cerddwyr o leoliadau cyfagos, megis Nantmor. Mae'n werth gwirio hyn os ydych chi am fyrhau'r diwrnod canlynol.

Gwesty Colwyn Beddgelert, LL55 4UY 
Tel: 01766 890 276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.beddgelertguesthouse.co.uk
Yng nghanol y pentref

Gwersyll Cae Du, Beddgelert, LL55 4NE
Tel: 01766  890345   
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.caeducampsite.co.uk
Tua 1km o ganol y pentref

Edrychwch ar  http://www.beddgelerttourism.com

Cae Du Campsite, Beddgelert, LL55 4NE

Tel: 01766  890345   
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.caeducampsite.co.uk
Located about 1km from the village centre


Or visit http://www.beddgelerttourism.com

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Beddgelert i Groesor

Lluniaeth

Caffi Croesor am damaid o fwyd. Edrychwch ar y wefan i weld amserau agor

Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Llety

Yn anffodus, nid oes gan Groesor lety aros byr ond gall ddarparu nifer o fythynnod gwyliau.

Sganiwch y we am fanylion.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Croesor i Danygrisiau

Yn yr un modd, mae Tanygrisiau yn brin o lety, ond mae Blaenau Ffestiniog ond ychydig o filltiroedd ymhellach.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog. Oni bai eich bod yn bwriadu treulio peth amser yn y dref yn archwilio ei atyniadau, fe'ch cynghorir i aros yn Llan Ffestiniog, fel arall bydd y diwrnod wedyn yn  hir.

Lluniaeth

Bridge Café,

Church Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3HD
Tel: 01766 830083 or 0795 7621845.

Llety

Cellb bunkhouse and café/bar
Park Square, Snowdonia National Park, Blaenau Ffestiniog LL41 3AD
Wefan: Cellb.org

Bryn Elltyd eco Guest House, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,LL41 3TW
Tel: 01766 831356  Mob: 07905 568127.
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.ecoguesthouse.co.uk

Gwesty Isallt, Isallt, Church Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3HD 
Tel: 01766 832488
Wefan: http://www.isallt.com

Capel Pisgah, Maenofferen Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3DH
Tel: 01766 831285 Mob: 07788 861273
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.bandbinsnowdonia.co.uk

Llan Ffestiniog

Pengwern Arms, Church Square, Llan Ffestiniog,LL41 4PB
Tel: 01766 762200
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tafarn gymunedol yng nghanol y pentref gyda 5 ystafell lety en-suite ar gael. Yn y dyfodol byddant yn cynnig llety cyfforddus yn ogystal ag adain hunan-ddarpar ar gyfer grwpiau.

Gwersyll Llechrwd, LL41 4HF,
Tel: 01766 590240
Wefan: www.llechrwd.co.uk
 2 filltir iffwrdd yn y dyffryn

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Llan Ffestiniog i Benmachno

Lluniaeth

Caffi Pont yr Afon Gam , LL41 4PS
Caffi da am ginio, rhyw hanner milltir o'r Daith, Grid Ref: 746418
Tel: 01766 762766

Tafarn Tŷ Uchaf - Eagles Pub, Penmachno
Wele isod

Llety

Penmachno

Tafarn Tŷ Uchaf - Eagles, LL24 0UG
Tel: 01690 760177
E-bost : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.eaglespenmachno.co.uk
Llety byncws moethus - nid oes siop yn y pentref felly dewch â'ch bwyd eich hun. Mae'r dafarn yn darparu bwyd ar nos Wener a nos Sadwrn ond gwiriwch cyn i chi ddibynnu ar hyn.

Penmachno Hall, LL24 0PU
Tel: 01690 760410
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.penmachnohall.co.uk

Ty Blaidd, Penmachno, LL24 0AJ
Tel: 01690 760300
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stay-snowdonia.co.uk

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Betws y Coed i Capel Curig

Mae gan Capel Curig nifer o wersylloedd, byncws, a gwestai gwely a brecwast. Fodd bynnag, mae'r pentref yn hir ac yn llinol ar hyd yr A55 a bydd defnyddio map yr OS i nodi toriadau byr i'ch llety yn osgoi amser. Edrychwch ar   www.visitcapel.co.uk

Mae'r awgrymiadau yma wrth y llwybr.

Gwersyll a byncws Gwern Gof Isaf, Capel Curig, LL24 0EU tua 4km o Capel Curig ar y llwybr. 
Tel: 01690 720276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gwerngofisaf.co.uk

St Curig's Church Gwely a Brecwast a byncws, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720469
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stcurigschurch.com

Bryn Tyrch Inn, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720223
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.bryntyrchinn.co.uk

Gwersyll a byncws Fferm Bryn Tyrch, Capel Curig,  LL24 0EL
Tel: 01690 720414

Plas Curig hostel, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720 225
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.snowdoniahostel.co.uk

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Capel Curig i Fethesda

Lluniaeth

Mae bwyd ar gael mewn caffi a chiosg wrth Ogwen Cottage

Llety

YHA Idwal
Nant Ffrancon, 
LL57 3LZ
Tel: 01345 371 9744
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Snowdonia Mountain Hostel
Tai Newyddion
Nant Ffrancon
LL57 3DQ

Tel: 01248 600416
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.snowdoniamountainhostel.com

Mae'r G&B yma yng nghanol Nant Ffrancon, tua 2 filltir 0 Bethesda ac wrth ymyl y Llwybr

Tai Newyddion bunkhouse, 
Dyffryn Ogwen,
Tel: 07703 546711
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. R'ydych yn well gael y bws yn ol I Fangor

Llety arall

Tregarth Yn ddefnyddiol os hoffech ddychwelyd i'r car ym Mangor y bore wedyn

Llety Pant Teg B & B, Tregarth, LL57 4AU
Tel: 01248 602248
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.pantteg.co.uk

© 2018-19 Creativity Jones Design • All Rights Reserved. Cynlluniwyd gan • Designed by Creativity Jones.

Iaith • Language