Pasbort

Eich Pasbort

i Eryri

treftadaeth a diwylliant Llechi cyfoethog.

Pasbort

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

adobe pdf icon sLawrlwythwch eich pasbort o'r wefan
neu mynnwch un o unrhyw leoliad sydd yn cyfranogi yn y Llwybr.

 

Passport

Caffi Coed y Brenin, Bethesda 
Lodge, Dinorwig
Amgueddfa Lechi Llanberis 
Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr - edrychwch pryd yn agored
Canolfan Y Fron  (byncws) - edrychwch pryd yn agored
Oriel Caffi Croesor - edrychwch pryd yn agored

Caffi Mari, Tanygrisiau
Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog
Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog 
Y Pengwern, Llan Ffestiniog - edrychwch pryd yn agored
Eagles, Penmachno - edrychwch pryd yn agored
Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd
Moel Siabod Café, Capel Curig 
Tŷ Hyll 
Bwthyn Ogwen Cottage - swyddfa'r warden pan yn agored
Canolfan Ogwen - ciosg bwyd,

Mae stampiau wedi eu osod yn y lleoliadau uchod.

Prynwch rhywbeth yno, casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch ef, neu copi, a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE.

Byddwn yn anfon eich pasbort yn ôl i chi gydaô medal coffa i gofio Llwybr Llechi Eryri!

Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2018-19 Creativity Jones Design • All Rights Reserved. Cynlluniwyd gan • Designed by Creativity Jones.

Iaith • Language